Képzések

 

Részszakmák

Segédgondozó

Tervezett képzési idő:

735 óra
(előzetes tudásméréssel az óraszám csökkenthető)

Tervezett képzési időtartam:

7- hónap
(előzetes tudásmérés miatti beszámított óraszámtól függően)

Tervezett képzési helyszín:

Hajdúböszörmény, Debrecen, valamint igény szerint Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei helyszínen

Részvételi díj:

Önköltséges formában a képzés díja 200 000 Ft/fő*

* részletfizetési lehetőség, a képzés ideje alatt havi ütemezésben

A fenti összeg csupán tájékoztató jellegű, a felmerülő változó képzési igények miatt a végleges részvételi díj ettől eltérhet. Kérjük, hogy a pontos részvételi feltételek miatt minden esetben keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Képzés formája:

Tantermi konktaktórás képzés

A képzés célja:

A képzési program célja, hogy a szakmai képzés eredményes elvégzését követően a képzésben résztvevő a képzés alatt szerzett ismereteire támaszkodva fel tudja mérni a rábízott gondozott személyes szükségleteit, azt sikeresen ki tudja elégíteni, majd a protokollnak megfelelően dokumentálni.

A képzés célcsoportja:

Olyan alapfokú iskolai végzettséggel és egészségügyi alkalmasságival rendelkező felnőttek, akik szeretnék elsajátítani a segédgondozó szakmát.

Legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

FEOR 5222 – Segédápoló, műtőssegéd

Az alapszolgáltatás és szakosított ellátás területén el tud látni alapgondozási feladatokat. Ennek megfelelően a mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek, családtagjaik részére úgy nyújt gondozást, támogatást, hogy az a személyes igényeikhez és szükségleteikhez igazodik. Elvégzi a fiziológiai szükségletek felmérését, és részt vesz azok kielégítésében. Kompetenciája kiterjed a gyógyszerbeadásra, vérnyomásmérésre, vércukormérésre, inzulin és alvadásgátló injekció beadására, betegszállításra, betegkísérésre. Bekapcsolódik a személyes tanácsadásba, valamint a mentális egészségnek a fenntartásába kulturális és szabadidős tevékenységek keretében. Együttműködik a családdal, a családsegítővel, a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozóval, a gyermekvédelmi szolgálattal, az egészségügyi és szociális szakszemélyzettel a szolgáltatások elérésének biztosítása érdekében. Segíti a háztartási munkák, a mindennapi ügyintézés elvégzését.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő a képzés elvégzését követően képes:
– Alkalmaznia és továbbfejleszteni a gyakorlat során a gondozásban szerzett tapasztalatait az alapszükségletek kielégítése során.
– Feltérképezni és megfogalmazni a rábízott egyén személyes szükségleteit, segíteni azok kielégítésében a gondozási szükséglet arányának mértékéig.
– Jó kapcsolatot működtetni és kiegyensúlyozottságot teremteni az ellátásba vont személy családtagjaival/társas kapcsolataival
– A protokolloknak megfelelően használni a gondozási munkája ellátása során alkalmazott dokumentációkat.
– Biztonsággal és szakszerűen használni a rendelkezésére álló ápolási, gondozási eszközöket (vérnyomásmérő, vércukormérő stb.).

Képzés tananyagegységei, témakörei:

Szakmai személyiségfejlesztés
Elsősegélynyújtási alapok
Társadalomismeret
Gondozási alapismeretek
Gondozási szükségletek felmérése
Gondozás az alapellátásban
Gondozás a szakosított ellátásban
Szociális gondozás adminisztrációja
Akadályozottság és segédeszközök
Ápolási alapismeretek
Betegmegfigyelés
Ápolási adminisztráció

A képzést lezáró értékelő rendszer:

Záróvizsga

A képzés elvégzését igazoló irat:

Tanúsítvány

SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft, mint képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben minden esetben a képzés elvégzését követően a képzésben résztvevő részére tanúsítványt állít ki a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően.

Egyéb lényeges információ:

A „Segédgondozó” szakma a „Szociális ápoló és gondozó” (4 0923 22 03) szakma részszakmája

A „Segédgondozó” szakmai bizonyítványt csak akkreditált vizsgaközpontoknál lehet megszerezni, mely vizsgára jelentkezés feltétele a képzés elvégzése után általunk (a képző által) kiállított tanúsítvány.

A szakmai vizsgára történő jelentkezés a vizsgaközpontok online jelentkezési felületén zajlik, ahol a vizsgára jelentkezőknek az általunk (a képző által) kiadott tanúsítvány sorszámát és a jelentkező személyes adatait kell majd megadni.

A vizsga díj befizetésével kapcsolatban a teendőket a vizsgaközpont a jelentkező által megadott e-mail címre küldi majd ki:

– ha a vizsga díját a vizsgázó fizeti, akkor a vizsgán résztvevő magánszemélynek,
– ha a vizsga díját jogi személy (cég) állja, akkor annak az elektronikus elérhetőségére.

Természetesen a szakmai vizsgára való jelentkezésnél minden segítséget megadunk a lehetőségeinkhez mérten.

Jelentkezési lap  letöltése

 

 

Kérjük, hogy a Jelentkezési lapon bekért információkat minden esetben a személyi igazolvány és a lakcímkártyán található adatok alapján adja meg!

A kitöltött dokumentumot juttassa vissza ügyfélszolgálati irodánkba emailben vagy postai úton/személyesen!

Programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzésre, vagy egyéb (kompetenciafejlesztő, hatósági jellegű, informatikai, nyelvi stb.) képzésre szeretnék jelentkezni.

Válasszon!

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamra és gépkezelő hatósági vizsgára szeretnék jelentkezni.