Képzések

 

Szakképesítések

DAJKA

Tervezett képzési idő:

400 óra (Előzetes tudás felmérése és beszámítása függvényében)

Tervezett képzési időtartam:

4-6 hónap (Előzetes tudás felmérése és beszámítása függvényében)

Tervezett képzési helyszín:

Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Újszentmargita, Hosszúpályi, Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Tuzsér

Részvételi lehetőség:

Támogatottan: állami ösztöndíjjal (GINOP-5.3.13-20 – Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása)

Önköltségesen: részletfizetési lehetőséggel

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges (a szakmai gyakorlatnál a gyakorlati helyszín határozza meg)

Képzés formája:

Tantermi konktaktórás képzés és Digitális távoktatás

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozásához kapcsolódó dajka munkakörhöz szükséges ismereteket, ezáltal legyen képes a bölcsődés vagy óvodáskorú gyermek gondozását és nevelését a pedagógus irányításával elvégezni. Emellett közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A képzés célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező és a hatályos Dajka megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelményben a képzés megkezdésének feltételeként meghatározott kritériumokkal rendelkező, a Dajka szakmai képzést elsajátítani kívánó, tankötelezettségüket teljesített személyek.

Legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a  felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezet gondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva,  szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő a képzés elvégzését követően képes:
– a személyi gondozási ismeretek alkalmazására
– higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
– az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére
– a környezet gondozására, tisztántartására
– a gyermek tevékenységének aktív segítésére
– a munkavédelmi előírások betartására
– empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
– a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
– módszeres munkavégzésre
– differenciált bánásmódra
– segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
– betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
– szakemberekkel való együttműködésre 

Képzés tananyagegységei, témakörei:

Nevelési feladatok a dajka tevékenységében
Gondozás és egészségvédelem
Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében
Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

A képzést lezáró értékelő rendszer:

Záróvizsga (a képző szervezésében)

A képzés elvégzését igazoló irat:

Tanúsítvány

SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft, mint képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben minden esetben a képzés elvégzését követően a képzésben résztvevő részére tanúsítványt állít ki a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően.

Egyéb lényeges információ:

Az államilag elismert szakképzettséget vagy szakképesítést adó képzések esetében: A „végső” bizonyítványt csak akkreditált vizsgaközpontoknál lehet megszerezni, melyben természetesen minden segítséget megadunk a lehetőségeinkhez mérten.

A vizsgaközpontok jelentkezési felülete online jelentkezési lehetőséget biztosít a vizsgázók számára, ahol az általunk, képzőként kiadott tanúsítvány sorszámát és személyes adatait szükséges megadni.

A vizsga díjat elektronikusan, a megadott e-mail címre küldi ki a vizsgaközpont, attól függően, hogy magánszemélyként, vagy jogi személyként ( cég) fizetik ki a vizsgadíjat.

Jelentkezési Űrlap

Kérjük a személyi igazolvány és a lakcímkártya alapján megadni az adatokat!

C

dajka - jelentkezés

legmagasabb iskolai végzettsége

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást

Adatkezelés