Képzések

 

Szakképesítések

DAJKA  

Tervezett képzési idő:

400 óra
(Előzetes tudás felmérése és beszámítása függvényében)

Tervezett képzési időtartam:

4-6 hónap
(Előzetes tudás felmérése és beszámítása függvényében)

Tervezett képzési helyszín:

Hajdúböszörmény, Debrecen, valamint igény szerint Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei helyszínen

Részvételi díj:

Önköltséges formában a képzés díja 100 000 Ft/fő*

* részletfizetési lehetőség, a képzés ideje alatt havi ütemezésben

A fenti összeg csupán tájékoztató jellegű, a felmerülő változó képzési igények miatt a végleges részvételi díj ettől eltérhet. Kérjük, hogy a pontos részvételi feltételek miatt minden esetben keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges (a szakmai gyakorlatnál a gyakorlati helyszín határozza meg)

Képzés formája:

Tantermi konktaktórás képzés

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozásához kapcsolódó dajka munkakörhöz szükséges ismereteket, ezáltal legyen képes a bölcsődés vagy óvodáskorú gyermek gondozását és nevelését a pedagógus irányításával elvégezni. Emellett közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A képzés célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező és a hatályos Dajka megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelményben a képzés megkezdésének feltételeként meghatározott kritériumokkal rendelkező, a Dajka szakmai képzést elsajátítani kívánó, tankötelezettségüket teljesített személyek.

Legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a  felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezet gondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva,  szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő a képzés elvégzését követően képes:
– a személyi gondozási ismeretek alkalmazására
– higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
– az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére
– a környezet gondozására, tisztántartására
– a gyermek tevékenységének aktív segítésére
– a munkavédelmi előírások betartására
– empátiára, toleranciára
– adekvát kommunikációra
– általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
– a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
– módszeres munkavégzésre
– differenciált bánásmódra
– segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
– betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
– szakemberekkel való együttműködésre 

Képzés tananyagegységei, témakörei:

Nevelési feladatok a dajka tevékenységében
Gondozás és egészségvédelem
Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében
Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

A képzést lezáró értékelő rendszer:

Záróvizsga (a képző szervezésében)

A képzés elvégzését igazoló irat:

Tanúsítvány

SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft, mint képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben minden esetben a képzés elvégzését követően a képzésben résztvevő részére tanúsítványt állít ki a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően.

Egyéb lényeges információ:

Az államilag elismert szakképzettséget vagy szakképesítést adó képzések esetében: A „végső” bizonyítványt csak akkreditált vizsgaközpontoknál lehet megszerezni, melyben természetesen minden segítséget megadunk a lehetőségeinkhez mérten.

A vizsgaközpontok jelentkezési felülete online jelentkezési lehetőséget biztosít a vizsgázók számára, ahol az általunk, képzőként kiadott tanúsítvány sorszámát és személyes adatait szükséges megadni.

A vizsga díjat elektronikusan, a megadott e-mail címre küldi ki a vizsgaközpont, attól függően, hogy magánszemélyként, vagy jogi személyként ( cég) fizetik ki a vizsgadíjat.

Jelentkezési lap  letöltése

 

 

Kérjük, hogy a Jelentkezési lapon bekért információkat minden esetben a személyi igazolvány és a lakcímkártyán található adatok alapján adja meg!

A kitöltött dokumentumot juttassa vissza ügyfélszolgálati irodánkba emailben vagy postai úton/személyesen!

Programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzésre, vagy egyéb (kompetenciafejlesztő, hatósági jellegű, informatikai, nyelvi stb.) képzésre szeretnék jelentkezni.

Válasszon!

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamra és gépkezelő hatósági vizsgára szeretnék jelentkezni.