Képzések

 

Szakképesítések

Betegkísérő

Tervezett képzési idő:

300 óra (Előzetes tudás felmérése és beszámítása függvényében)

Tervezett képzési időtartam:

3-4 hónap (Előzetes tudás felmérése és beszámítása függvényében)

Tervezett képzési helyszín:

Hajdúböszörmény, Debrecen, valamint igény szerint Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei helyszínen

Részvételi díj:

Önköltséges formában a képzés díja 140 000 Ft/fő*

* részletfizetési lehetőség, a képzés ideje alatt havi ütemezésben

A fenti összeg csupán tájékoztató jellegű, a felmerülő változó képzési igények miatt a végleges részvételi díj ettől eltérhet. Kérjük, hogy a pontos részvételi feltételek miatt minden esetben keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmasság: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez  szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.)  ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasság

Képzés formája:

Tantermi konktaktórás képzés

A képzés célja:

A betegkísérő szakképesítés célja, hogy a képzésben résztvevő képes legyen orvosi beutalás alapján, egészségügyi szakkíséretet nem igénylő esetekben betegszállítási feladatokat elvégezni egészségügyi vizsgálat, kezelés, valamint ellátás céljából. A betegszállítás irányulhat a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, történhet egészségügyi intézményen belül, egészségügyi intézmények között a területileg illetékes, vagy a progresszív ellátás során magasabb szintű ellátóhelyre, valamint a beteg kezelését, vizsgálatát, sürgősségi ellátását követően az otthonába.

A képzés célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező és a betegkísérő tevékenység iránt érdeklődő felnőttek.

Legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A betegkísérő mind a kórházi mind a kórházat megelőző betegellátás meghatározó szereplője. A kórházban a betegellátó osztályok, kezelők, diagnosztikai egységek közötti betegszállítást végzi beteg mobilizáló eszközök segítségével (kerekesszék, betegszállító kocsi stb.), emellett – közreműködik a betegek hazaszállításában is. A betegek szállítása empátiás készséget, spe-ciális fogások ismeretét és jó fizikumot igényel. A betegkísérő iránti munkaerő-piaci igény folyamatos.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő a képzés elvégzését követően képes:

 • Munkája során feladatellátását megtervezni, amely során alkalmazza a tevékenységi körébe tartozó  protokollokat.
 • Előírás szerint használni a fertőtlenítő anyagokat (gépkocsi, személyi  higiéné).
 • Megválasztani a  szükséges egyéni védőeszközöket.
 • Kezelni a keletkezett veszélyes hulladékot.
 • Felmérni a helyszín biztonságát,  ABCDE elvek  szerint betegvizsgálatot végezni.
 • Elsődleges segélynyújtást végezni, sérülést ellátni,  vérzést csillapítani,  rögzítést alkalmazni.
 • Az állapotváltozást és a riasztó  tüneteket felismerni és értékelni,  megítélni a beteg  szállíthatóságát.
 • Eszméletlenséget  felismerni, fulladásveszélyt elhárítani, eszköz nélküli, illetve egyszerű eszközös  légút biztosítást  végezni.
 • Protokoll szerint  BLS-t végezni,  AED-t használni az  életkori előírásoknak megfelelően.
 • ALS végzése során közreműködni.
 • A beteget állapotának megfelelően  mobilizálja és szállítja. Figyelembe venni a 
 • szállítási traumát,  immobilizációt  végezni.
 • Alkalmazni a  beteg állapotának,  illetve állapotváltozásának megfelelő pozícionálást.
 • Képes az oxigén terápia eszközeinek megválasztására és alkalmazására, a szövődmények felismerésére.
 • Betartani a biztonságos munkavégzésre vonatkozó  szabályokat,  szakszerűen kezelni az eszközöket.
 • Képes team munkában történő  munkavégzésre, a  delegált feladatokat elvégzni.
 • Tömeges baleset  felszámolásában közreműködni.
 • Felmérni a beteg  fájdalmának mértékét, alkalmazni  a fájdalom csillapítására szolgáló  nem gyógyszeres  eljárásokat.
 • Képes a vérnyomás, vércukor,  szaturáció mérésére, az eszközök  szakszerű kezelésére.
 • Munkája során  szem előtt tartani a  betegjogokat,  szükség esetén  segíteni a beteget  jogai érvényesítésében.
 • Betartani a munka végzésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
 • Fogyatékossággal  élő személyt állapotának és igényeinek figyelembevételével  szállítani.
 • Munkavégzése  során eleget tenni  az egészségügyi  dolgozóval szemben elvárt szakmai és etikai követelményeknek.
 • Az előírt egészségügyi dokumentációt alkalmazni, az adatkezelés és adatvédelmi szabályokat  betartani.
 • Kommunikációs  feladatait szóban  és írásban a  szakmai szabályok és előírások  alapján folytatni.
 • Munkatársaival,  az egészségügyi  dolgozókkal, a  hozzátartozókkal  és a beteggel 
 • adekvátan, kongruensen és hitelesen kommunikálni,  szükség esetén  probléma megoldási módszereket  alkalmazni.
 • Képes a problémahelyzetek felismerésére, megoldási javaslatok  megfogalmazására és döntéshozatalra.
 • Alkalmazni az  orvosi terminológia helyesírási és  kiejtési szabályait, illetve az orvosi latinban használatos megnevezéseket.
 • Ismerni az egészségügyi ellátó rendszer felépítését, betegutat szervezni. Munkája során  alkalmazni az  egyes  ellátóhelyek  megközelítéséről  szerzett ismereteit  a betegek optimális és szabályos  szállításának  szem előtt tartásával.
 • EDR készüléken  forgalmazni, szükség esetén  segélykocsit hívni.
 • Felhasználói szinten számítástechnikai eszközt  használni.

 

Képzés tananyagegységei, témakörei:

Betegkísérő alapismeretek elmélete

Betegkísérő alapismeretek gyakorlata

A képzést lezáró értékelő rendszer:

Záróvizsga (a képző szervezésében)

A képzés elvégzését igazoló irat:

Tanúsítvány

SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft, mint képző intézmény a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben minden esetben a képzés elvégzését követően a képzésben résztvevő részére tanúsítványt állít ki a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően.

Egyéb lényeges információ:

Az államilag elismert szakképzettséget vagy szakképesítést adó képzések esetében: A „végső” bizonyítványt csak akkreditált vizsgaközpontoknál lehet megszerezni, melyben természetesen minden segítséget megadunk a lehetőségeinkhez mérten.

A vizsgaközpontok jelentkezési felülete online jelentkezési lehetőséget biztosít a vizsgázók számára, ahol az általunk, képzőként kiadott tanúsítvány sorszámát és személyes adatait szükséges megadni.

A vizsga díjat elektronikusan, a megadott e-mail címre küldi ki a vizsgaközpont, attól függően, hogy magánszemélyként, vagy jogi személyként ( cég) fizetik ki a vizsgadíjat.

Jelentkezési lap  letöltése

 

 

Kérjük, hogy a Jelentkezési lapon bekért információkat minden esetben a személyi igazolvány és a lakcímkártyán található adatok alapján adja meg!

A kitöltött dokumentumot juttassa vissza ügyfélszolgálati irodánkba emailben vagy postai úton/személyesen!

Programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzésre, vagy egyéb (kompetenciafejlesztő, hatósági jellegű, informatikai, nyelvi stb.) képzésre szeretnék jelentkezni.

Válasszon!

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamra és gépkezelő hatósági vizsgára szeretnék jelentkezni.